Paneles macizos

Paneles macizos en color blanco
Paneles macizos en color gris en camión para colocación en vertical

Paneles macizos en color gris y colocación con grúa en vertical

Paneles macizos en color gris y colocación en vertical